Sportsskade hos Kiropraktor?

For mange er det naturlige valg at opsøge en fysioterapeut såfremt det skulle være uheldig at rende i en sportsskade – Men mange overser desværre en oplagt faggruppe nemlig din Kiropraktor

Kiropraktorerne i Danmark undersøger og behandler stor del af befolkningen ikke kun med ryg og nakkesmerter, men også sportsskader. Din Kiropraktor er den faggrupper med størst viden og erfaring inden for bevægeapparatet og den faggruppe som i kraft af deres universitet uddannelse sideløbende med lægerne i Odense er bedst klædt på til at undersøge samt behandle dine smerter til muskler og led – hvad enten det drejer sig om akut hold i ryggen, akutte sportsskader eller overbelastning igennem længere tid.

Mange kiropraktorer samarbejder ligesom fysioterapeuterne med professionelle atleter og klubberne i samarbejdet om at hjælpe deres atleter tilbage til deres sport. Men kiropraktorerne kan også hjælpe den almindelige motionist med at vende tilbage til deres træning.

Behandling af sportsskader

Hvorvidt en skade er en sportsskade, handler nok mest om den udløsende faktor for skaden – nemlig under sport. Men mange sportsskader kan med rette sammenlignes med tilsvarende skader og gener som kan opnås ved f.eks. fysisk arbejde i haven, på arbejde eller andet.

Behandlingen af sportsskader minder i stor grad også om behandlingen som man vil kunne opleve ved andre smerter og gener. Der kan dog være en række forskelle i håndteringen af sportsskader ifht mere almindelig opstået smerter og gener, nemlig det faktum at du som udøver skal vende tilbage til din sport uden større risiko for tilbagefald med ny skade. Træning og genoptræning er derfor ofte en essentiel del af planen for tilbagevendelse foruden det akutte fokus med at få skaden overstået så hurtigt som muligt.  Her bliver man dog nødt til at indtænke andre faktorer så som tidligere skader, generel fysisk formåen, risikoen ifht den enkeltes sport og mange andre elementer.

Din kiropraktor er uddannet inden for træning og genoptræning og derfor godt rustet til at hjælpe dig på vej tilbage til din sport. En vigtig men desværre ofte overset element hos mange sportsudøvere er hvordan psykologien spiller ind i deres skade – både ifht katastrofe tænkning ifht skaden, tålmodigheden, men også vilje, lyst og behov for at vende tilbage efter en sportsskade

En forståelse for dette er vigtigt når man arbejder med sportsfolk på alle niveauer, og kan ofte være en af forskellene i succes med behandlingen

Mange kiropraktorer arbejder ligesom fysioterapeuter med genoptræning/træning som en del af vejen tilbage til sporten, men din kiropraktor har desuden den diagnostiske viden og erfaring som kan være med til at stille den rette diagnose og derved lægge den rette behandlingsplan.

Alle kan få sportsskader

Alle lige fra eliteudøveren, motionisten til børne- og ungdom spilleren kan løbe ind i en sportsskade. Håndteringen er dog ofte forskellig, da risiko for ny skade vs indsats i genoptræning kan være meget forskellig.

Ultralydsskanning et vigtigt værktøj ved sportsskader

Ultralydsscanning kan være utrolig gavnligt i udredningen af sportsskader ifht afdækning af årsagen til sportsudøverens smerter. Ultralydsscanning kan derfor være nyttet i forhold at klarlægge den præcise årsag til skaden, lægge behandlingsplan samt prognose for tilbagevendelse til sport og aktivitet.

Hvilken sportsskader ses hos kiropraktor?

Overbelastningsskader er hyppige hos kiropraktorer, og især  smerter og gener relateret til skulder, knæ, albue og ankler. Men også problemer til hoften og ryg er hyppige udfordringer hos sportsudøvere, da de mere end andre presser grænserne for hvad kroppen vil være med til i perioder og derfor kan opleve smerter og gener hertil.

Book tid til Kiropraktor allerede i dag og kom første skridt på vejen til at vende tilbage til din sport.